23/06/2015 - 15:46

Linh hoạt trong cách làm, sáng tạo trong tổ chức

TTH - Với nhiều giải pháp đồng bộ, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXĐSVH) trên địa bàn TP. Huế đã đi vào cuộc sống, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng…

Trách nhiệm chung

Xác định thực hiện tốt nếp sống văn hóa là góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn chuẩn mực đạo đức lối sống, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Tùy theo đặc thù, các cơ quan, tổ chức đoàn thể của thành phố có những cách khác nhau nhằm xây dựng nếp sống văn hóa. Bên cạnh việc xây dựng các quy ước nếp sống văn hóa như là cách thức hiệu quả để quản lý, thành phố cũng coi trọng việc thực hiện các phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa trên địa bàn. Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy và đoàn thể các cấp ở thành phố triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Huế với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “5 không, 3 sạch”...
Một buổi tuyên truyền xây dựng tuyến phố văn minh ở phường Thuận Lộc
Một trong những nội dung đạt hiệu quả cao của phong trào là xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Ngoài ý thức và trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, việc bình xét công nhận danh hiệu văn hóa đối với hộ gia đình, tổ, khu dân cư cũng được tiến hành chặt chẽ với sự tham gia của đầy đủ các ban, ngành, đoàn thể, không qua loa chiếu lệ lấy thành tích. Kết quả bình xét ở từng cấp đều được công khai đến từng người dân để bà con biết, ghi nhận và phản ánh đến cấp có thẩm quyền.
Trong cuộc vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, hằng năm cán bộ và Nhân dân nhiều địa phương đã tích cực tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, phát huy tinh thần giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao tinh thần đoàn kết của Nhân dân, nhiều vấn đề tranh chấp, bất đồng được hòa giải tại khu dân cư. An Hòa là phường thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH, giải pháp của địa phương là hướng đến xây dựng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân để nhân rộng. Quy chế dân chủ trên địa bàn được đề cao, các thiết chế văn hóa ngày một kiện toàn, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Người dân ngày càng có ý thức về các quyền và các nghĩa vụ của công dân.
 
Kết quả thực chất
Đến cuối năm 2014, TP. Huế có 64.077 hộ gia đình văn hóa đạt 90,6% , 464 tổ đạt chuẩn văn hóa, tỉ lệ 96,8%. Hằng năm, gần 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết.            
UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Đăng Thạnh nhận xét: “Phong trào luôn có sự phối hợp khá đồng bộ và được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến sâu rộng trong đời sống và trở thành trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền và người dân. Minh chứng rõ nhất là đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.”.
Thông qua công tác xã hội hóa, nhiều công trình, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ. Người dân tự giác phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể ngăn ngừa, phòng chống tội phạm có hiệu quả. Từ đây, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ văn hóa, cơ quan văn hóa được lan tỏa đều khắp địa bàn.
Trên cơ sở thực tiễn, Đảng bộ TP. Huế nhận thấy, quá trình xây dựng và phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Để phong trào ngày càng thu được nhiều kết quả thực chất và đi vào chiều sâu, thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH TP. Huế tập trung đề cao vai trò của những thị dân mới, tạo chuyển biến đi từ nhận thức và hành động cụ thể.

Bài, ảnh: Hoài Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP