Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

18/08/2013 - 16:05

LLVT tỉnh nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới

TTH - Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung chỉ đạo bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, LLVT tỉnh đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, củng cố cơ sở chính trị và phối hợp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn. Phối hợp cùng với các đoàn thể, nhân dân và học sinh, sinh viên, góp trên 5.000 công, tu sửa, phát quang và làm mới 350 km đường giao thông liên thôn, liên xã; làm thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, công trình nước sạch, thoát nước, thu gom và xử lý rác thải; giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, trị giá hơn 100 triệu đồng...

 

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức phối hợp hoạt động cụ thể; làm tốt công tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng các địa phương nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trần Tình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP