Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

02/02/2016 - 15:22

Loại người cơ hội chính trị khỏi danh sách ứng cử

TTH - Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu, không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực…

Ngày 2/2, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo cần đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó cần lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng…

Đặc biệt, Chỉ thị yêu cầu không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.

Chỉ thị cũng yêu cầu lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời đảm bảo cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đảm bảo tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ… Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo theo đúng quy trình pháp luật.

“Cần ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử”, Chỉ thị nêu rõ.

Theo dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở Trung ương là 198 (39,6%), riêng các cơ quan của Quốc hội (đại biểu chuyên trách) 114 đại biểu. Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 302 (60,4%). Trong số đại biểu này cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý về độ tuổi, giới, người ngoài đảng, đại biểu tái cử.

Theo Tiền phong

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Chỉ thị 51


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP