23/11/2016 - 21:10

Lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật với sinh hoạt các tổ chức, đoàn thể...

TTH - Chiều 23/11, tại Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Dung, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” (gọi tắt là Đề án 3-1133) tiến hành hội nghị tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đánh giá cao việc Ban chỉ đạo đề án đã lựa chọn 4 xã (Hồng Thượng, Nhâm thuộc huyện A Lưới và Phú Thuận, Phú Hải thuộc huyện Phú Vang) đại diện cho 33 xã biên giới trong tỉnh làm điểm triển khai thực hiện Đề án, rút kinh nghiệm nhân rộng ra các địa bàn khác. 10 Đồn Biên phòng và 33 xã, thị trấn trên hai tuyến biên giới đã phối hợp tổ chức 34 hội nghị triển khai Đề án, với hơn 2.100 người tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung lưu ý, thời gian tới, cần tăng cường tuyên truyền những nội dung cần thiết cho từng đối tượng cụ thể. Lồng ghép PBGDPL với sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, đưa nội dung PBGDPL vào phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố, gia đình văn hóa. Tiếp tục nhân rộng hình thức hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật, hướng nghiệp tại các xã, thị trấn biên giới để PBGDPL cho các đối tượng tham gia…

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh đã khen thưởng 22 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP