Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

15/05/2018 - 13:45

Lựa chọn các nội dung và hình thức sinh động

TTH - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc lựa chọn các nội dung sát thực, phù hợp để thực hiện và đạt kết quả cao nhất là nhiệm vụ quan trọng mà các cấp ủy đảng, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 thi đua cải tiến kỹ thuật

Phù hợp

Đồn Biên phòng Hương Nguyên là đơn vị phụ trách 2 xã A Roàng và Hương Nguyên (A Lưới) - nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với cuộc vận động BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, tập thể Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã lãnh đạo tổ chức tốt phong trào “Ngày về thôn bản”; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhiều công trình dân sinh, giúp đỡ các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thông qua các hoạt động: “Nâng bước em đến trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Ao cá quân – dân”, “Mái ấm nơi biên giới” và đỡ đầu các trường hợp neo đơn... Cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng uỷ, Ban chỉ huy đơn vị xây dựng chương trình tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương phù hợp với tình hình mỗi địa bàn…

Già làng Quỳnh Ning ở thôn Ka Lô, xã A Roàng bảo rằng: “Những việc làm của BĐBP đã giúp cho bà con trong bản cải thiện cuộc sống, từ giúp bà con xây dựng đường giao thông, sửa chữa nhà cửa đến đỡ đầu cho các cháu đến trường, hỗ trợ gạo và tiền cho các gia đình neo đơn… Bà con luôn coi bộ đội là A Kay (người con) của bản…”.

Chúng tôi có mặt tại Hải đội 2 - BĐBP tỉnh đúng lúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tiến hành ngày kỹ thuật trong tuần. Trong đó, tập trung huấn luyện về thao tác sử dụng các loại phương tiện, tiếp cận kỹ thuật mới trên tàu.

Phong trào giúp dân biên giới phát triển kinh tế đã trở thành nét đẹp trong đời sống cán bộ, chiến sĩ biên phòng (trong ảnh: Đồn BPCK Hồng Vân hỗ trợ dê giống cho đồng bào nghèo trên địa bàn)

Tại nhà kho của đơn vị, có đầy đủ hệ thống sổ sách, mẫu biểu đăng ký thống kê chặt chẽ số hiệu các loại vũ khí, khí tài… Các loại vũ khí trang bị kỹ thuật đều được bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. Đơn vị luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ duy trì tốt thời gian, nội dung ngày kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời; chấp hành tốt quy chế quản lý, sử dụng phương tiện tàu thuyền, làm tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Đại úy Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2 chia sẻ: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ mỗi bộ phận, cấp ủy, chỉ huy đơn vị hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác đảm bảo cụ thể, thiết thực. Đồng thời, chú trọng rèn luyện ý thức trách nhiệm, dũng cảm chấp nhận hy sinh, chủ động xây dựng và luyện tập thành thục các phương án cứu hộ, cứu nạn trên biển, để mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 luôn được coi là “phao cứu sinh” của bà con ngư dân mỗi khi gặp nạn.

Đi vào chiều sâu

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05 về học Bác, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành các kế hoạch xác định rõ nội dung trọng tâm với các yêu cầu cụ thể để cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ nhiệm vụ, đặc thù của đơn vị để xây dựng những nội dung trọng tâm, phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp.

Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc đưa nội dung học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW 4 (Khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Chú trọng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu và đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức giúp đỡ đồng bào khu vực biên giới…

Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định, các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, sinh động trong triển khai thực hiện. Mỗi chi, đảng bộ cơ sở xác định những vấn đề còn hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực; gắn triển khai Chỉ thị 05 với kế hoạch thực hiện những việc cần làm ngay, việc làm thường xuyên và các phong trào thi đua của ngành, đơn vị. Nhiều đơn vị đổi mới hình thức, phương pháp thực hiện, nhân rộng các điển hình, cách làm hay, quan tâm tuyên truyền các nội dung liên quan Chỉ thị 05 đến Nhân dân trên địa bàn; tích cực phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đực, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP