17/12/2015 - 18:13

Luận về nhanh chậm

TTH - Cha ông ta có câu “Trâu chậm uống nước đục”.
Cứ nghĩa đen mà suy thì cha ông ta chưa chuẩn. Nếu trâu uống nước dòng sông, có thể con chậm hay nhanh gì đều không uống nước đục.

Cha ông ta nhìn từ ao làng. Ao làng nhiều bùn nên con trâu chậm uống nước đục. Vấn đề không thể nhìn trực quan, hiểu nghĩa đen như vậy. Cha ông ta thâm hậu lắm. Cứ chậm là thiệt. Cha ông muốn con cháu phải nhanh, phải động não. Thế hệ sau phải hơn thế hệ trước.

Mà nó không nhanh, nó cứ chậm. Chậm là thiệt. 
Người nhanh không bao giờ tranh đua với người chậm. Nhiều người nhanh thì cha ông ta hài lòng. Nhiều người chậm thì tranh đua lẫn nhau. Trâu chậm và trâu nhanh khác nhau không rõ ràng, nhưng người nhanh và người chậm khác nhau cơ bản.
Người nhanh là người thích ứng với mọi hoàn cảnh. Người chậm thì mọi hoàn cảnh không thích ứng, chỉ trừ hoàn cảnh … chậm.
Người chậm thì thích nói nhanh, nói nhiều, hay giải thích, cứ sợ người ta không hiểu. Người nhanh thì thích nói ít, hiểu nhiều. Hóa ra người chậm thiên về bên ngoài, người nhanh thiên về tố chất bên trong.
Cha ông ta cũng dạy rằng “Đi nhanh dễ vấp”. Hãy đi thật khéo, cẩn trọng, từ từ. Từ từ nhưng đừng để chậm. Cái nhanh và chậm ở đây không hề đối nghịch mà là “Đi thế nào đó để đạt hiệu quả cao nhất”.
Cả một cánh đồng xưa mênh mông là lúa. Bước đi đô thị hóa đã cuốn phăng tất cả. Sự đánh đổi này cứ tưởng cánh đồng kia sẽ là phố thị. Nhưng thực tế không hề như vậy, chưa hoàn toàn như vậy. Đô thị không phát triển, nhiều nền đất bỏ không. Người nông dân cầm một cục tiền đền bù chẳng biết làm gì. Rồi sửa cái nhà, mua chiếc xe… Bà con từ nghề làm nông, bây giờ trở thành người “có nghề”, nhưng lại là nghề tự do, hết sức bấp bênh. Ở đây nếu chúng ta chậm một tí, để cái lõi đô thị trở nên sung sức, lực của người dân trở nên dồi dào, đô thị phát triển sẽ là một nhu cầu. Ở đây sức chưa đủ, lực chưa nhiều - lấy cái này thúc đẩy phát triển đô thị , nghĩa là chúng ta đã đi nhanh, hay ít ra là chọn bước đi chưa phù hợp.

Anh Sáu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP