09/08/2016 - 14:38

Lương cấp tướng trong quân đội trên 10 triệu đồng

Lương của cấp tướng trong quân đội từ 10.406.000-12.584.000 đồng/tháng là hướng dẫn mới nhất của Bộ Quốc phòng.

Đây là hướng dẫn mới có hiệu lực thi hành từ 25-7 của Bộ Quốc phòng về việc tăng lương, phụ cấp, trợ cấp với người đang hưởng lương, phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và sẽ được áp dụng thực hiện từ 1-5-2016.

Theo thông tư hướng dẫn này, từ 1-5-2016, mức lương mới sẽ được tính trên nền lương cơ sở (1.210.000 đồng/tháng) nhân với hệ số lương đang được hưởng.

Cụ thể, lương cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng, thượng tướng là 11.858.000 đồng/tháng, trung tướng là 11.132.000 đồng/tháng và thiếu tướng là 10.406.000 đồng/tháng.

Trong trường hợp nâng lương (cấp tướng 4 năm mới nâng lương 1 lần), bảng nâng lương (lần 1) cấp bậc quân hàm sĩ quan với đại tướng là 13.310.000 đồng/tháng; thượng tướng 12.584.000 đồng; trung tướng 11.858.000 đồng/; thiếu tướng 11.132.000 đồng.

Cũng theo thông tư này, ngoài bảng lương còn có bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội Nhân dân.

Bộ trưởng Quốc phòng có hệ số phụ cấp cao nhất 1,5 (nhân với mức lương cơ sở), tương đương số tiền hiện hưởng là 1.815.000 đồng/tháng; phụ cấp của Tổng tham mưu trưởng hay Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là 1.694.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp giảm dần đến cấp thấp nhất là Trung đội trưởng hệ số 0,2 với số tiền phụ cấp được hưởng là 242.000 đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng theo hướng dẫn mới này bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, học viên cơ yếu, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công nhân viên chức thuộc lực lượng vũ trang.

Theo quy định hiện hành, có ba chức vụ trong quân đội được giữ cấp bậc quân hàm cao nhất là đại tướng, gồm: Bộ trưởng quốc phòng; Tổng tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.

Theo Tuổi trẻ

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP