Giáo dục Giáo dục

23/09/2021 - 15:17

Lưu học sinh Lào theo học ngành Y dược được hỗ trợ học bổng gần 30 triệu đồng/năm

TTH.VN - UBND tỉnh vừa có quyết định quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2021.

Cụ thể, Mức chi đào tạo thanh toán cho cơ sở đào tạo đối với Đại học và sau Đại học: Nhóm ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông lâm thủy sản (18.400.000 đồng/sinh viên/năm học); Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Thể dục thể thao, Nghệ thuật, Du lịch, Khách sạn (20.300.000 đồng/sinh viên/năm học); Nhóm ngành Y dược (22.900.000 đồng)

Mức chi đào tạo thanh toán cho cơ sở đào tạo đối với học Tiếng Việt để thi tuyển vào các bậc học: 13.400.000 đồng/sinh viên/năm học.

Riêng định mức chi đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp áp dụng theo mức thu học phí quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định mức sinh hoạt phí hỗ trợ cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế là 1.800.000 đồng/tháng (bao gồm chi phí ăn, ở, trang phục cá nhân và các chi phí sinh hoạt khác).

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP