07/04/2015 - 15:09

Lý luận và thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật

TTH.VN - Đó là chủ đề lớp tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại TP Cần Thơ từ ngày 7 đến 10/4.

Tham gia lớp tập huấn “Mấy vấn đề lý luận và thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay” gồm 220 học viên đến từ các Ban Tuyên giáo, báo, tạp chí, đài phát thanh – truyền hình, nhà xuất bản, các trường đại học về văn hóa, văn học, nghệ thuật của 35 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Đoàn Thừa Thiên Huế có 5 thành viên do bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức về công tác tư tưởng, báo chí phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Nhận diện và đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; Những quan điểm cơ bản về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI; Kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ thuật…

Trang Hiền

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP