Kinh tế Khoa học - công nghệ

23/03/2022 - 11:04

Mạng lưới phát ngôn sử dụng công nghệ số

TTH - Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn sẽ được vận hành trên nền tảng số, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Xuân Sơn có những chia sẻ về việc sử dụng công nghệ số để kết nối giữa phóng viên, báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước và người phát ngôn.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Hiện nay, rất nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghệ số, vậy mạng lưới phát ngôn sử dụng công nghệ số vận hành ra sao, thưa ông?

Cụ thể, mạng lưới phát ngôn là ứng dụng tương tác trên website và trên smartphone do Sở TT&TT xây dựng để các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin phản hồi các tin, bài đã được phản ánh từ các cơ quan báo chí và phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng công nghệ số để kết nối giúp cho việc giải quyết các hạn chế hiện nay, như các nội dung báo chí cần tiếp cận để thông tin, tuyên truyền kịp thời hay các vấn đề, hoạt động của cơ quan báo chí đảm bảo đúng quy định, đúng tôn chỉ mục đích.

Cơ quan báo chí, phóng viên gửi câu hỏi trực tiếp trên ứng dụng, câu hỏi sẽ “đi thẳng” đến đơn vị liên quan bằng quy trình số. Người phát ngôn phản hồi sẽ có quy định thời gian, như trả lời ngay hay bằng văn bản, họp báo, gặp gỡ trực tiếp… Như vậy, kết quả sẽ quyết định bởi người phát ngôn của đơn vị nhận được câu hỏi đó.

Tuy vậy, ứng dụng sẽ mở rộng thêm một số chức năng đảm bảo quyền lợi của cơ quan báo chí cũng như người phát ngôn.

Chỉ cần vào ứng dụng trên Hue-S, sau khi đăng ký và được Sở TT&TT kiểm tra, phê duyệt thì phóng viên có thể thực hiện được ngay được chức năng này và dự kiến, ứng dụng sẽ triển khai trong tháng 3 này.

Lâu nay, việc phát ngôn, trả lời các vấn đề dư luận xã hội, phóng viên, báo chí quan tâm có nhiều bất cập, vậy mạng lưới phát ngôn sử dụng công nghệ số có khắc phục được tình trạng này?

App mạng lưới phát ngôn tương tự như phản ánh hiện trường trên Hue-S nhưng có những khác biệt.

Về cơ bản thì căn cứ trên những tối ưu của phản ánh hiện trường hiện có để triển khai mạng lưới phát ngôn trên Hue-S. Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ khắc phục được hạn chế lâu nay là khả năng tiếp cận thông tin của cơ quan báo chí không bị giới hạn, chủ động, kịp thời trong việc thông tin thông qua việc tương tác của cơ quan phát ngôn. Nghĩa là với những trường hợp trao đổi thông tin chưa rõ, có thể sử dụng công cụ này để tương tác một cách thuận tiện, khắc phục tình trạng phóng viên gọi điện qua về nhiều lần mà không được phản hồi.

Đối với cơ quan phát ngôn, cơ quan quản lý Nhà nước cũng sẽ kịp thời nắm thông tin, chủ động nắm bắt tình hình và có phương án cụ thể để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Tất cả các hoạt động này đều được giám sát và là cơ sở để xem xét, đánh giá tính công khai minh bạch của cơ quan/người phát ngôn đối với vấn đề báo chí/xã hội quan tâm.

Nếu người phát ngôn của đơn vị/cơ quan Nhà nước không có phương án xử lý hay không trả lời, trả lời không đúng… thì mạng lưới phát ngôn trên nền tảng số sẽ là công cụ để giám sát những nội dung này tốt hơn.

Thực tế, còn nhiều vấn đề của người phát ngôn khi trả lời câu hỏi báo chí, như chưa nắm rõ quy định phát ngôn nên việc vận dụng các hình thức phát ngôn phù hợp với báo chí chưa được nhuần nhuyễn hay việc nắm vấn đề chưa được rõ dẫn đến chậm phản hồi thông tin. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để có thông tin công khai, kịp thời, minh bạch chưa được tốt. Thông qua ứng dụng này sẽ giúp thúc đẩy các hoạt động, khắc phục các hạn chế nêu trên.

Xây dựng mạng lưới người phát ngôn cụ thể ra sao, thưa ông?

Sở TT&TT đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo theo quy định. Trước mắt sẽ có 300 người phát ngôn gồm lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các đơn vị sở, ban, ngành; huyện thị, thành phố, các xã, phường được khởi tạo trên ứng dụng. Tùy tình hình thực tế người phát ngôn ủy quyền cho người khác trả lời thì số lượng này sẽ điều chỉnh. Và thủ trưởng đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm với vấn đề trả lời của đơn vị đó. Tuy nhiên, tất các các hoạt động này sẽ được giám sát chặt chẽ bởi người phát ngôn để đảm bảo tính thống nhất, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật.

Vậy vai trò của Sở TT&TT với hệ thống mạng lưới phát ngôn?

Hiện chúng ta có các nhóm tương tác truyền thông thông tin trên Zalo, tuy nhiên có bất cập là lượng thông tin rất nhiều dẫn đến “trôi” tin, chưa được cơ quan liên quan vào đọc, đọc chậm… Hệ thống người phát ngôn sẽ phân đúng luồng với câu hỏi và người trả lời cụ thể: Ai gửi và gửi cho ai.

Ở đây Sở TT&TT là cơ quan giám sát, theo dõi, đôn đốc các thông tin. Nếu nội dung không đảm bảo tôn chỉ mục đích thì Sở có quyền không thực hiện “lệnh” chuyển. Câu hỏi gửi không đúng địa chỉ, chúng tôi sẽ điều chỉnh. Với những nội dung cần nhiều cơ quan/đơn vị trả lời, Sở TT&TT có trách nhiệm biên tập và gửi nội dung câu hỏi cho đơn vị, địa phương chủ trì và đơn vị, địa phương phối hợp trả lời. Thời gian thực hiện không quá 1 ngày làm việc.

Đối với nội dung sự việc đã được báo nêu liên quan đến từ 2 đơn vị, địa phương, Sở TT&TT đề xuất đơn vị, địa phương chủ trì để phối hợp các đơn vị, địa phương khác thống nhất nội dung phản hồi đến cơ quan báo chí. Thời gian thực hiện của đơn vị, địa phương chủ trì là 4 ngày làm việc và thời gian thực hiện của đơn vị, địa phương phối hợp là 3 ngày làm việc

Sở cũng là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng lưới phát ngôn tỉnh vận hành ổn định, thông suốt. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương đối với các vấn đề liên quan đến kỹ thuật công nghệ, tổ chức kết nối, liên thông dữ liệu từ các hệ thống phần mềm liên quan đến hệ thống mạng lưới phát ngôn tỉnh…

Xin cảm ơn ông!

Liên Minh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP