05/10/2017 - 20:13

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động, đoàn kết các tôn giáo

TTH - “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc vận động, đoàn kết các tôn giáo hiện nay” là chủ đề buổi tọa đàm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) với các chức sắc tôn giáo tỉnh do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức ngày 5/10. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo – Ủy ban Trung ương MTTQ VN và chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

Trong những năm qua, công tác tôn giáo của Mặt trận góp phần quan trọng vào nhiệm vụ tăng cường, vận động, tập hợp, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các tổ chức tôn giáo hợp pháp, các chức sắc, nhà tu hành, người tiêu biểu trong tôn giáo đã phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề: MTTQVN tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo; vận động các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

 Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP