Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

16/04/2018 - 09:21

Mấu chốt vẫn là công tác cán bộ

TTH - Lấn cấn và băn khoăn nhất mà chúng tôi “đọc” được từ các ý kiến phát biểu, chia sẻ vẫn là công tác cán bộ.

Theo ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ, số lượng đơn vị công lập hiện có trên toàn địa bàn tỉnh là 755 đơn vị (giảm 6 đơn vị so với thời điểm trước 2017). Trong đó, nhiều nhất là các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện và đối với các đơn vị này, các đơn vị sự nghiệp giáo dục vẫn chiếm con số áp đảo – 538 đơn vị. Cũng theo phân tích của ông Đông, trong tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có, số đơn vị được cấp ngân sách hoạt động là 587 đơn vị, chiếm 77,7%; 142 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, tỷ lệ 18,8%; 25 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi thương xuyên (3,3%). Số đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động và tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư chỉ là một con số rất nhỏ bé.

Theo lộ trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (NQ19) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” bắt đầu từ quý II năm nay đến năm 2021, sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến sẽ giảm 56 đơn vị (trong đó cấp tỉnh giảm 22 đơn vị và cấp huyện giảm 34 đơn vị). Cũng theo lộ trình này, sẽ có 9 đơn vị chuyển qua tự chủ hoàn toàn; 11 đơn vị chuyển qua cổ phần. Riêng ngành giáo dục và đào tạo sẽ có đề án sắp xếp riêng.

Giảm 10% ở mỗi đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước vào năm 2021 (so với 2015); có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học); hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công lập đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục- đào tạo, giáo dục nghề nghiệp là mục tiêu cụ thể đặt ra tại dự thảo Kế hoạch thực hiện NQ 19 của tỉnh và đã được thống nhất thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 ngày 16/4 vừa qua.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị này, lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thuộc 11 lĩnh vực sẽ thực hiện lộ trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và lãnh đạo một số địa phương đã bày tỏ tinh thần thống nhất cao đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống; giảm đầu mối, hướng tới năng lực tự chủ và tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động. Nhiều đơn vị đã rà soát, triển khai kế hoạch thực hiện và xây dựng lộ trình để thực hiện ngay trong quý II này, xem đó như là công việc trọng yếu nhất bên cạnh các hoạt động thường niên khác.

Lấn cấn và băn khoăn nhất mà chúng tôi “đọc” được từ các ý kiến phát biểu, chia sẻ vẫn là công tác cán bộ. Đây cũng là điều tất nhiên khi điều đó đụng chạm đến từng con người, cá nhân cụ thể cũng như các cơ chế chính sách kèm theo. Giải quyết thấu đáo vấn đề này, với sự thấu hiểu ở mỗi cá nhân, cán bộ (nhất là cán bộ quản lý với những vai trò, cương vị nhất định mà họ đã thể hiện và thực hiện trong thời gian qua) sẽ là yếu tố mấu chốt và quan trọng để đạt hiệu quả của lộ trình, trong sự thống nhất và đồng thuận. Mà điều đó là không thể khác cũng như lộ trình thực hiện NQ 19 là không thể khác.

Minh Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP