Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

24/07/2013 - 14:23

Mẹ và Huế

TTH.VN - (TTH) -

Kẽo kẹt nôi tre mẹ ạ ờ

Tuổi thơ tôi - hò Huế và mơ

Tay mẹ đưa nôi - tay chằm nón

Hời hỡi mẹ quên… lợp câu thơ!

 

Đông Ba vắng bóng mẹ chợ trưa

Còn nửa câu hò - tôi và Huế

Nhịp cầu bạc trắng với câu thơ.

Huế ơi! Nửa đời tôi mang nợ

Dương Đức Khánh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP