28/05/2015 - 18:03

Miễn phí hồ sơ thi vào các lớp đầu cấp

TTH - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 1257/SGD&ĐT-KHTC về việc không thu tiền lệ phí tuyển sinh đầu cấp.

Tất cả các cơ sở giáo dục không thu bất cứ khoản phí liên quan đến công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10). Các chi phí liên quan đến công tác tuyển sinh (bao gồm từ khâu phát hành mẫu đơn dự tuyển, thu hồ sơ, nhập xử lý dữ liệu, thi và xét tuyển...) được sử dụng từ kinh phí ngân sách cấp hoặc học phí được để lại đơn vị. Đối với những cơ sở giáo dục đã thu tiền bán hồ sơ dự tuyển, phải tiến hành hoàn trả lại cho phụ huynh, học sinh khi thu nhận hồ sơ (có danh sách ký nhận lại tiền). 

Phước Châu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP