Kinh tế Thông tin thị trường

15/04/2012 - 06:16

Mở cửa các lĩnh vực kinh doanh độc quyền

TTH - Nguồn tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết Đề án “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020” đã hoàn tất, chuẩn bị trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 19/4.

 Đề án được chia làm 4 phần. Phần 1 đánh giá những thành tựu chủ yếu, những yếu kém nội tại của nền kinh tế và xác định nguyên nhân. Phần 2 xác định mục tiêu tổng quát, nguyên tắc và định hướng tái cơ cấu kinh tế. Phần 3 nêu hệ thống các giải pháp cụ thể để thực hiện các định hướng tái cơ cấu kinh tế. Cuối cùng, phần 4 bao gồm công tác tổ chức thực hiện.

Một trong những nội dung quan trọng của đề án là 12 giải pháp chủ yếu tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó có việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh để huy động tối đa và không ngừng nâng cao hiệu quả đầu tư tư nhân trong và ngoài nước. Theo đó, Đề án khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa thị trường các ngành, lĩnh vực kinh doanh độc quyền tự nhiên hoặc do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thống lĩnh hoặc giữ tỷ trọng chi phối; hạn chế và tiến tới loại bỏ (hoặc kiểm soát có hiệu quả) vị thế độc quyền hoặc thống lĩnh thị trường của các doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực nêu trên.

Đáng lưu ý là nội dung về quyền sử dụng đất cũng được đề cập tới trong bản đề án, theo đó sẽ “tự động gia hạn thêm 20 năm thời hạn quyền sử dụng đất đối với các hộ sản xuất nông nghiệp có nhu cầu sử dụng đất đã được giao, cho thuê”. Thị trường chính thức về quyền sử dụng đất sẽ từng bước được thiết lập, cho phép và tạo điều kiện chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường.

A.Thư ( theo SGGP)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP