Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

03/11/2019 - 14:55

Mô hình dòng họ văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Sáng 3/11, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) tổ chức tập huấn xây dựng mô hình dòng họ văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế tại xã Thủy Tân (TX. Hương Thủy).


Giữ gìn đường làng khang quang, sạch sẽ là một trong những nội dung của lớp tập huấn

Trên cơ sở mô hình “3 quản” của dòng họ Lương Quan (thôn Chiết Bi - xã Thủy Tân) - dòng họ được chọn làm điểm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thừa Thiên Huế - trong 1 ngày, hơn 50 đại biểu là đại diện cho các dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng của xã Thủy Tân đã được triển khai thêm những nội dung cơ bản về nếp sống văn hóa, phong tục, tập quán và xây dựng dòng họ văn hóa; quy ước dòng họ văn hóa trong việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hiếu học, giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình... nhằm áp dụng ở dòng họ mình về xây dựng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, tiến tới nhân rộng trên địa bàn thị xã và toàn tỉnh.

Theo đánh giá, sau hơn 1 năm triển khai mô hình “Dòng họ 3 quản”, con cháu họ Lương Quan không có người vi phạm pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các mô hình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, “Ngày Chủ nhật xanh”...; không có trẻ em trong độ tuổi đến trường nghỉ học..., góp phần không nhỏ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP