06/08/2015 - 15:51

Mở thị trường chứng khoán phái sinh năm 2016

TTH.VN - Việt Nam dự kiến sẽ mở thị trường chứng khoán phái sinh vào quý III năm 2016.

Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) trong quý III-IV/2016.

Bộ Tài chính giao SSC tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP và tổ chức và hoạt động trên TTCKPS, xây dựng các Quy chế nghiệp vụ, Quy trình thống nhất theo Thông tư hướng dẫn. Trước mắt sẽ mở TTCKPS với hai sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số dựa trên các chỉ số TTCK do các Sở GDCK xây dựng, và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ phù hợp với nhu cầu thị trường.

 
mo thi truong chung khoan phai sinh nam 2016 hinh 0
Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam sẽ mở cửa vào quý III năm 2016.

Bộ Tài chính đã giao HNX là đơn vị tổ chức triển khai hoạt động giao dịch của TTCKPS theo các chủ trương đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời giao VSD thực hiện bù trừ, thanh toán phái sinh. HNX và VSD phối hợp xây dựng dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức thị trường và yêu cầu quản lý TTCKPS trong giai đoạn đầu (khoảng năm năm).

Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phái sinh từ Quý III/2015. Bên cạnh đó, UBCKNN phải tiếp tục phối hợp với các hiệp hội, thành viên thị trường cùng xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức về chứng khoán phái sinh và TTCKPS.

TTCKPS ra đời không chỉ mở ra những cơ hội mới cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các thành viên thị trường mà còn thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển kịp với các thị trường chứng khoán quốc tế./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP