Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

01/06/2021 - 14:00

“Mỗi tuần học một điều luật”

TTH - Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện trên thao trường, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ mô hình học tập với 3 nội dung: “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”. Đây là mô hình mới có ý nghĩa giáo dục chính trị, pháp luật, thu hút đông đảo lính trẻ trong toàn đơn vị.

Mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” thu hút lính trẻ tham gia

Đúng theo kế hoạch, sau thời gian huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh tổ chức một nội dung được cán bộ, chiến sĩ rất quan tâm, đó là tìm hiểu về một điều luật, một câu hỏi pháp luật hoặc nội dung về lời Bác Hồ dạy đối với BĐBP do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh gửi đến.

Để tạo sức thu hút, đơn vị bố trí tấm bảng rộng, trên bảng dán 3 nội dung: “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” và luôn được cập nhật các nội dung mới hàng ngày, hàng tuần.

Sau khi tìm hiểu các nội dung, mỗi buổi sinh hoạt chung, tổ tư vấn của đơn vị duy trì thảo luận, mời các cán bộ, chiến sĩ phát biểu, bày tỏ quan điểm, trả lời về nội dung, câu hỏi đưa ra từ trước; sau đó thông qua đáp án do tổ tư vấn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh gửi cho đơn vị.

Binh nhì Châu Ngọc Trung, thuộc tiểu đội 10, bày tỏ: Các nội dung học tập đều thiết thực, liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, nên lính trẻ chúng em rất hào hứng tích cực thảo luận và tham gia trả lời. Qua hoạt đông này, đã góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng tư duy cho chiến sĩ chúng em hiểu biết thêm về nhiều điều luật.

Đại úy Thái Văn Thanh, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện cho hay, mỗi nội dung, mỗi câu hỏi đề cập đến một vấn đề khác nhau, nào là về truyền thống, tìm hiểu pháp luật, điều lệnh, kỷ luật và những vấn đề nổi cộm trong công tác tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật cần thống nhất nhận thức và hành động của lực lượng lính trẻ trong đơn vị...

Nội dung “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” được Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động triển khai nhân rộng trong mùa huấn luyện năm nay, việc duy trì ở các tiểu đội được giao cho các trung đội trưởng. Sau mỗi tuần, đơn vị đều tổng kết việc học tập, các chiến sĩ hiểu sâu về lời dạy của Bác Hồ, thuộc nhiều điều luật mới sẽ chấm thêm điểm thi đua và được khuyến khích bằng các phần thưởng, xem đây là một chỉ tiêu thi đua trong đơn vị.

Đại úy Lê Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết, hàng năm, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác chính trị, chỉ tiêu thi đua của đơn vị.

Bằng nhiều hình thức, mô hình phong phú, đa dạng như “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”, tổ chức Đoàn đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trẻ, xác định rõ cho họ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Đại úy Lê Anh Tuấn, đơn vị sẽ hướng đến sân khấu hóa mô hình này để thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ trẻ tham gia học tập, đồng thời dễ thuộc, dễ hiểu.

Phấn đấu để kết quả thực hiện mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” ở đơn vị trở thành nhân tố mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong việc tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật, cũng như hành trang trong bước đường thực hiện nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP