Kinh tế Kinh tế

27/05/2018 - 16:30

Một cá nhân nước ngoài viện trợ 25 ngàn Euro phát triển sản phẩm nghề truyền thống

TTH.VN - Ngày 27/5, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ bà Victoria Elizabeth Ho (Quốc tịch Anh).

Sản phẩm dệt dèng truyền thống của người dân tộc Cơ tu, A Lưới

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ từ bà Victoria Elizabeth Ho với số tiền 25 ngàn EURO (tương đương hơn 677 triệu đồng) tài trợ cho Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED).

Cụ thể, số tiền trên nhằm mục đích thực hiện các hoạt động marketing, phát triển sản phẩm của các nghệ nhân, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh và thực hiện trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống tại Văn phòng Trung tâm.

Được biết, mục tiêu chung của quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh định hướng đến năm 2025, việc quy hoạch nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hóa - xã hội của các địa phương theo hướng bền vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, phát triển các nghề và làng nghề các địa phương trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đa dạng hóa sản phẩm về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh; chọn lọc, lựa chọn phát triển các ngành nghề và làng nghề của các địa phương có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương và gắn với việc bảo vệ môi trường, đồng thời quan tâm bảo tồn một số làng nghề gắn với phát triển dịch vụ du lịch.

  Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP