Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

10/10/2012 - 23:00

Một chút thu Đà Lạt

TTH.VN - (TTH) -

Đầu mùa theo gió heo may

Thu Đà Lạt

vàng cơn say cuối chiều

Lang thang thung lũng Tình yêu

Ngồi trên sương lạnh

bồng phiêu một vùng

Thời gian như thể riêng chung

Khỏa vòng tay

một khoảng mông lung tình

Thu Đà Lạt

hóa mỏng manh

Cơn mưa đã ngỏ

con đường lạnh tanh

Em Đà Lạt – Đà Lạt anh

Xa thì nhớ đến

ngọn ngành thông reo

Mai về với Huế trăng theo

Dùng dằng từng bước

mái chèo đợi trăng

Lê Ngã Lê

Nhà sáng tác Đà Lạt 8/8/2012

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP