Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

08/08/2017 - 13:41

“Một cửa” là xong, khỏi đi lại nhiều lần

TTH - “Lên xã làm thủ tục hợp đồng thế chấp để vay vốn kinh doanh, chúng tôi chỉ thông qua bộ phận “một cửa” là xong, không phải chờ đợi, đi lại nhiều lần như trước...”. Đó là chia sẻ của ông Văn Đình Thọ, ở thôn Quảng Vinh, xã Sơn Thủy (A Lưới).

Niêm yết công khai quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại xã Sơn Thủy

Xã Sơn Thủy cách trung tâm huyện A Lưới gần 5km, nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, có tiềm năng phát triển đa dạng lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Xác định việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) sẽ tạo môi trường thuận lợi cho người dân, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, chính quyền xã Sơn Thủy đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, bám sát các nội dung kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND huyện đề ra. Nhờ đó, Sơn Thủy trở thành đơn vị được đánh giá xếp thứ hạng cao trong công tác CCHC.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, các cán bộ, công chức được bố trí có trình độ và chuyên môn phù hợp trong lĩnh vực công tác; phân công trách nhiệm cụ thể đối với mỗi cá nhân trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Đồng thời, xã ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ và trả kết quả đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. Việc rà soát, kiến nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà cũng được quan tâm đúng mức.

UBND xã huy động từ nhiều nguồn kinh phí để trang bị tương đối đầy đủ phương tiện cho cán bộ, công chức làm việc, ứng dụng thực hiện tốt khâu hành chính điện tử và hộp thư điện tử. Xã cũng đã bố trí bộ phận “một cửa” ở vị trí thuận tiện nhất và trang bị các thiết bị bàn ghế, máy móc phục vụ người dân đến giao dịch. Ông Văn Đình Thọ (thôn Quảng Vinh, xã Sơn Thủy), đến giao dịch các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai nhận xét: Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ở đây đã được nâng cao. Chúng tôi được hướng dẫn tận tình, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không gây phiền hà, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết và trả kết quả nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn…

Để từng bước xây dựng bộ phận hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, cán bộ, công chức chuyên môn của địa phương chủ động lập chương trình kế hoạch hoạt động của ngành mình, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách. UBND xã cũng thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Các nội dung trên được công khai rộng rãi đến cán bộ và Nhân dân để giám sát thực hiện.

Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Lê Phước Anh khẳng định: Việc đẩy mạnh CCHC đã tạo thuận lợi cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của các ban, ngành, bộ phận. CCHC cũng đã trở thành giải pháp quan trọng để địa phương thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng...

Công tác CCHC đã tác động đến quá trình chuyển dịch kinh tế ở địa phương này. Trong 6 tháng đầu năm 2017, bộ phận “một cửa” xã Sơn Thủy đã thụ lý giải quyết gần 150 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực kinh tế như hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng… Nhờ có chính sách, giải pháp phù hợp, các lĩnh vực dịch vụ, thương mại ở Sơn Thủy đang từng bước phát triển mạnh, nhất là các dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN). Giá trị sản xuất các ngành CN – TTCN, xây dựng và dịch vụ ở Sơn Thủy trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Bài, ảnh: Hải Dương - Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP