Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

05/03/2021 - 10:28

Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển đất nước 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển đất nước.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP