Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

26/10/2020 - 06:30

Mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

TTH - “Xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp” là một trong những nội dung yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch 165 -KH/TU ngày 20/8/2020.

Cán bộ, đảng viên đọc Báo Thừa Thiên Huế trước giờ họp . Ảnh: Anh Phong

Kế hoạch 165-KH/TU về “Quán triệt và tổ chức thực hiện thông báo Kết luận 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” cũng lưu ý các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở nhiều nội dung quan trọng.

Ngoài ra, gần 10 năm trước (ngày 30/12/2010), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 02-CT/TU về chỉ đạo việc đặt mua và đọc báo chí của Đảng; năm 2011, 2016 có các công văn tiếp tục chỉ đạo nội dung này.

Nhiều đơn vị quan tâm

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, trong những năm qua, việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy Đảng, tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, các cơ quan, đơn vị duy trì đều đặn và thực hiện nghiêm túc. Nguồn kinh phí được phân bổ đặt mua báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy quan tâm, sử dụng đúng nguyên tắc, mục đích. Nhiều TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị còn đặt mua báo Đảng theo nguồn kinh phí tự chủ tùy theo nhu cầu.

Số lượng đặt mua Báo Nhân Dân, Báo Thừa Thiên Huế và Tạp chí Cộng sản của các chi, đảng bộ trong năm 2019 là 20.600 tờ, trong đó Báo Thừa Thiên Huế được đặt mua chiếm trên 54%.

Trong quý III/2020, những đơn vị cấp huyện đặt mua Báo Thừa Thiên Huế có số lượng cao là TP. Huế (979 tờ/kỳ), huyện Phú Vang (318 tờ/kỳ), Phong Điền (356 tờ/kỳ). Thấp nhất là huyện Nam Đông (31 tờ/kỳ), thị xã Hương Trà (168 tờ/kỳ), thị xã Hương Thủy (177 tờ/kỳ)

Các cơ quan, đơn vị đặt mua Báo Thừa Thiên Huế cao là Công an tỉnh (30 tờ/kỳ), Công an TP. Huế (47 tờ/ kỳ), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (30 tờ/kỳ), Công ty Điện lực tỉnh (24 tờ/kỳ); Bộ đội Biên phòng tỉnh (18 tờ/kỳ); phường An Cựu (26 tờ/kỳ)…

Hầu hết các sở, ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc, các doanh nghiệp, ngân hàng đều mua đủ báo cho các phòng chức năng và chi bộ trực thuộc, nhất là Báo Thừa Thiên Huế.

So với năm 2013 (khi triển khai Kết luận 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW), tổng số báo, tạp chí của Đảng được đặt mua giảm trên 5.700 tờ. Nguyên nhân chủ yếu là do bạn đọc đang dần chuyển sang đọc báo online, các trang điện tử; một số nơi chưa có sự quan tâm về kinh phí đặt báo...

Chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt

Việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã góp phần giúp nhiều cấp ủy, TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, nắm bắt tình hình và áp dụng vào thực tiễn công tác. Tuy vậy, vẫn còn một số cấp ủy Đảng chưa thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa xem trọng việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Có những Đảng bộ phường, xã từ nhiều năm nay chưa bao giờ mua đủ Báo Thừa Thiên Huế cho các chi bộ trực thuộc, trong đó TP. Huế có phường Vĩnh Ninh (đặt mua 1 tờ/kỳ), phường Xuân Phú (2 tờ/kỳ), Thủy Biều (2 tờ/kỳ)… Một số sở, ban, ngành chỉ mua 1 tờ dùng cho cả cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…Trong khi một số cán bộ, đảng viên hưu trí tự đặt mua để đọc. Đáng chú ý, một số TCCS Đảng chưa sử dụng hợp lý nguồn kinh phí để đặt mua báo, tạp chí của Đảng, còn sử dụng vào các mục đích khác…

“Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt” là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với nhiệm vụ đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau khi có Kế hoạch 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện. Điển hình như Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện từ giữa đầu tháng 9 vừa qua. Với sự quan tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hy vọng “phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp” như yêu cầu đề ra.

Về phía các báo, tạp chí của Đảng, mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về quán triệt các thông báo kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương trong lĩnh vực báo chí, xuất bản do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng các địa phương, các nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng ấn phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức hấp dẫn với độc giả và cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống một cách nhanh, chính xác trên mọi lĩnh vực.

Kế hoạch 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đánh giá việc thực hiện công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; lập dự toán, kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo từng năm, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích…

Bài, ảnh: THÙY HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP