03/12/2021 - 10:44

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Mua sắm bảo hộ lao động năm 2021 – Cảng HKQT Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm:Bảo hộ lao động năm 2021”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

  1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

  • Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
  1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
  • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15 giờ 00 phút ngày 13/12/2021
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Địa điểm: Văn thư tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
  • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng, Số điện thoại: 093 383 5115

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

 https://www.vietnamairport.vn/phubaiairport/

Phú Bài, ngày …. tháng …. năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP