27/01/2016 - 15:02

Năm 2015, Bộ Công Thương đã tiến hành tinh giản được 199 biên chế

Theo ông Đào Văn Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, năm 2015 Bộ Công Thương là bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, theo đó đã tinh giản được 199 biên chế đối với công chức, viên chức và người lao động.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chủ trì Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Thông tin tại Hội nghị "Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016" do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (27/1), ông Hải cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, công chức tiếp tục là điểm đột phá của Bộ Công Thương​.

Theo đó năm 2016, lãnh đạo bộ sẽ tăng cường kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc bộ, thực hiện nghiêm chỉnh công tác tuyển dụng công chức, giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vụ sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

"Năm 2015, công tác thi tuyển công chức đã được thực hiện nghiêm tục, Bộ Công Thương cũng là bộ đi đầu trong việc áp dụng hình thức thi tuyển công chức bằng phần mềm máy tính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ," ông Hải nói.

Theo thống kê, năm 2015, Bộ Công Thương đã bãi bỏ 30 thủ tục hành chính và đơn giản 54 thủ tục hành chính theo hướng bãi bỏ một số thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Cũng trong năm 2015, Bộ Công Thương đã cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3 và 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ông Phạm Đình Thưởng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế cho biết, cải cách thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính là 2 nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương trong năm 2016.

Để thực hiện yêu cầu trên, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thẩm định ngay từ khâu dự thảo văn bản để các thủ tục khi ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, bộ sẽ đẩy mạnh việc rà soát và bãi bỏ các văn bản không cần thiết, qua đó có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

"Năm 2015, các ý kiến phàn nàn về thủ tục hành chính của Bộ Công Thương đã giảm đáng kể và nhận được ý kiến phản hồi tích cực của doanh nghiệp," ông Thưởng cho hay.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh, công tác cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Công Thương, tuy nhiên việc cải cách phải đảm bảo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, ​đồng bộ và khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hiện đại hóa nền hành chính của Bộ giai đoạn 2016 - 2020; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ​việc cải cách hành chính.
 

"Năm 2016, các đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đơn giản hóa và bãi bỏ những thủ tục không cần thiết, qua đó nâng cao tính minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp, người dân, đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...," bà Thoa ​nhấn mạnh. 

Theo Vietnam+
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP