30/03/2015 - 21:29

Năm 2015: Phấn đấu trên 68% người dân trong độ tuổi từ 15-49 hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS

TTH - Đó là mục tiêu đưa ra tại hội nghị giao ban do Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tổ chức sáng 30/3. 

Sự phối hợp với các ban, ngành, tổ chức, đơn vị đoàn thể trong công tác vận động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 đã đạt được những kết quả tốt dù nguồn kinh phí cấp từ Trung ương và địa phương còn hạn hẹp. Theo kết quả nghiên cứu điều tra cắt ngang trên 1.000 mẫu phân bố đều trên địa bàn của Trung tâm cho thấy: 67,1% người dân có kiến thức và quan niệm đúng về HIV/AIDS. Một số đơn vị, như Trung tâm Y tế học đường, VTV Huế, TRT, Báo Thừa Thiên Huế, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp triển khai tốt, có hiệu quả các hoạt động với nhiều tin, phóng sự phản ánh, vận động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP