08/01/2016 - 16:38

Năm 2016, triển khai thi hành có hiệu quả các luật có hiệu lực

TTH.VN - Ngày 8/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tư pháp năm 2015, triển khai công tác tư pháp năm 2016 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020. Tham dự hội nghị có 63 tỉnh, thành trong cả nước, do ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, có ông Đinh Khắc Đính Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2015, toàn ngành tư pháp khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Năm 2016, ngành tư pháp đề ra 12 nhiệm vụ và 6 giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác của ngành. Trong đó, tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, bảo đảm thể chế hoá đầy đủ nội dung, tinh thần của nghị quyết, thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016; đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, bảo đảm sự phát triển bền vững... 

Hải Huế
Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bộ Tư pháp