14/02/2017 - 14:26

Năm 2017, hành động cải cách môi trường kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, năm 2017, có thể coi là năm của hành động của những nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh.

Làm thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Ngay từ quá trình ra chính sách điều hành của Chính phủ, Chính phủ đã xác định rõ là Chính phủ kiến tạo, hành động, đồng hành với doanh nghiệp và cơ quan cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp, chứ không phải là quản lý doanh nghiệp.

Trước đây doanh nghiệp là đối tượng của nền kinh tế bị nhà nước quản lý nhưng hiện nay doanh nghiệp được coi là đối tác của nền kinh tế và là đối tác của Chính phủ, chứ không phải đối tượng, bị kiểm soát như trước kia.

Nhấn mạnh đến những thách thức trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh trong năm 2017, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, thách thức lớn nhất là bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với thế giới, ngoài việc tự cải cách nền kinh tế để hội nhập trong điều kiện các nước đang cải cách lớn hơn. Việt Nam đi sau nên cần nỗ lực nhiều hơn để hoà vào cái chung.

"Việt Nam tự đánh giá so sánh với bản thân mình, mình đã đi được bước dài nhưng các nước khác còn đi bước dài hơn. Điều này cần đòi hỏi sự năng động, sáng tạo của toàn hệ thống. Nếu chỉ mình doanh nghiệp năng động sáng tạo mà không có sự nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước, bộ máy chính quyền sẽ làm cản trở, kéo chậm sự phát triển của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cũng phải đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp, người dân." - Thứ trưởng Đông bày tỏ.

Thứ trưởng Đông cho rằng, nhận thức còn cần có giám sát, kỷ luật. Mọi quốc gia phát triển được đều có kỷ luật. Không có kỷ luật, kỷ cương thì không phát triển được. Quốc gia nào bộ máy nhận thức được kỷ cương thì đất nước phát triển được.

Để đạt được hiệu quả cao hơn công tác cải cách, năm 2017, lãnh đạo ngành kế hoạch và đầu tư cho rằng, nếu bộ ngành nào không hành động là không hoàn thành trách nhiệm. Không phải chỉ bộ mà ở từng địa phương cũng phải thống nhất thực thi hành động.

Hiện nay, vẫn tồn tại tình trạng chủ trương ở cấp Trung ương đã thống nhất song tại địa phương, nhận thức chưa đồng đều. Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, cần kiến nghị tinh thần thực thi mạnh mẽ quyết liệt các chủ trương cải cách phải thấm sâu vào cấp cơ sở. Các cấp này phải quán triệt theo đường lối chung của Chính phủ vì đây là cấp doanh nghiệp va chạm hàng ngày, đặc biệt là các cấp quận, huyện, xã, phường là cấp sống sát nhất với doanh nghiệp.

“Có như vậy thì mới xóa bỏ được khoảng cách từ chính sách đến thực thi, từ lời nói đến hành động, tạo bước đột phá để nâng cao hiệu quả thực chất của công tác cải cách và lan tỏa hiệu ứng thực sự của các chính sách đổi mới tới đời sống kinh tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP