06/11/2015 - 06:55

Nam Đông: 100% cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông

TTH - Ngày 5/11, UBND huyện Nam Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 5 năm 2010- 2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, công tác CCHC được UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, trong đó có nhiều nội dung được đầu tư sâu, chủ động tích cực, phù hợp với tình hình của huyện. Đến nay, huyện đã rà soát được 169 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 95 TTHC giữ nguyên toàn bộ nội dung, 69 TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 5 TTHC. Các cơ quan Nhà nước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. 100% địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông; việc tổ chức rà soát, bổ sung và công khai danh mục TTHC được thực hiện thường xuyên và liên tục. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đạt gần 94%; bộ phận tiếp nhận cấp xã giải quyết hơn 36.200 hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian và thẩm quyền.

Giai đoạn 2015-2020, UBND huyện đề ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở thông suốt, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP