Kinh tế Xây dựng - Giao thông

08/12/2012 - 05:43

Nam Đông: 217,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

TTH - Ngày 7/12, UBND huyện Nam Đông tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Trong 2 năm qua, huyện tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tỉnh, lồng ghép các chương trình đầu tư 91 hạng mục công trình với tổng kinh phí 178,4 tỷ đồng; trong đó, 28 hạng mục giao thông với kinh phí 70,34 tỷ đồng; 10 hạng mục y tế 11,76 tỷ đồng; 3 hạng mục nước sinh hoạt 4,3 tỷ đồng; 26 hạng mục trường học 41 tỷ đồng; 4 hạng mục môi trường 11,3 tỷ đồng; cơ sở dạy nghề 1 hạng mục 6,3 tỷ đồng; giảm nhẹ thiên tai 2 hạng mục 0,6 tỷ đồng; đầu tư qui hoạch 1,9 tỷ đồng và một số hạng mục khác. Ngoài ra, nhân dân tự đầu tư 39 tỷ đồng làm mới và nâng cấp nhà ở 208 cái, trong đó làm mới 161 cái, nâng cấp 47 cái; xây dựng 780 cái hố xí; cứng hóa sân nhà 281 hộ; cứng hóa đường từ ngõ vào nhà 380 hộ...

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP