Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

06/11/2019 - 17:23

Nam Đông cần tư duy đột phá để sớm cán đích huyện nông thôn mới

TTH.VN - Chiều 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2015- 2020; phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2020- 2025. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu kết luận tại buổi làm việc

11/12 chỉ tiêu đạt và vượt

Theo báo cáo của Huyện ủy Nam Đông, đối chiếu 12 chỉ tiêu của Nghị quyết đại Hội lần thứ XV đề ra dự kiến đến năm 2020 sẽ có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt. Đáng chú ý, số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hoàn thành 8 xã đạt chuẩn NTM, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2021; giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 11,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người 39,9 triệu đồng; tổng vốn đầu tư trên địa bàn gần 2.000 tỷ đồng; thu ngân sách bình quân tăng 12,8%/năm...

Chỉ có 1 chỉ tiêu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không đạt, bình quân hàng năm 1,58%/KH 1,3%/năm.

Theo đánh giá, nhiệm vụ phát triển kinh tế của Nam Đông tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tương đối ổn định, có chuyển dịch sang hướng dịch vụ (năm 2020, tỷ trọng nông nghiệp 38,2%, công nghiệp - xây dựng 24,7%, dịch vụ 37%). Nông - lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng, hiệu quả; nhiều loại cây trồng được xác định chủ lực và được nhân rộng như cam, cây có múi, chuối đặc sản, dứa, ổi...; diện tích cao su 2.497 ha đang được chăm sóc, khai thác; diện tích rừng trồng 7.217 ha, bình quân mỗi hộ nông nghiệp có trên 1 ha rừng kinh tế; tổng diện tích rừng tự nhiên đã giao 6.756 ha cho cộng đồng, hộ gia đình và nhóm hộ quản lý, bảo vệ.

Thực hiện các chương trình trọng điểm, đến nay, chương trình xây dựng NTM với kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, sản xuất phát triển, thu nhập trong Nhân dân ngày càng tăng cao, môi trường được cải thiện, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; chương trình nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư xây dựng, trang cấp đồng bộ hóa, hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu dạy, học, đến năm 2020 có 25/28 trường đạt chuẩn quốc gia, 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Có các giải pháp đột phá phù hợp thực tiễn

Cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Nam Đông và đang được phát triển

Mục tiêu giai đoạn 2020- 2025 được Nam Đông xác định: Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và Nhân dân, đẩy mạnh xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp; đột phá về ứng dụng khoa học và công nghệ; tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, tăng thu ngân sách; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng huyện Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, Nam Đông cần căn cứ tình hình thực tiễn địa phương và các gợi mở của các sở, ban, ngành nhằm nghiên cứu xây dựng nghị quyết phù hợp với đặc thù, lợi thế của địa phương. Trong đó, tập trung nguồn lực và quyết liệt trong tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Với đặc điểm của huyện miền núi, huyện cần xác định nông- lâm nghiệp là thế mạnh, tập trung xây dựng các giải pháp, cách làm cụ thể để đi lên từ kinh tế vườn, kinh tế rừng, phát triển trồng rừng gỗ lớn, làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

Về nhiệm vụ trong giai đoạn 2010- 2025, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Nam Đông cần chọn khâu gì là khâu đột phá đề đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa chương trình xây dựng NTM; tăng cường công tác vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân để mỗi người dân phải tự mình phấn đấu vươn lên, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước.

Chủ động tiếp cận nhà đầu tư, doanh nghiệp để giới thiệu, mời gọi đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng sản xuất các mặt hàng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, từng bước hình thành chuỗi giá trị sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Tranh thủ lợi thế của cao tốc La Sơn-Túy Loan để phát triển kinh tế-xã hội. Chủ động đẩy mạnh liên kết để phát triển du lịch trên địa bàn.

Về xây dựng chính quyền, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Nam Đông cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng tạo, đột phát về tư duy, nhận thức, đẩy mạnh cải cách hành chính để bứt phát trong phát triển kinh tế. Thực hiện quyết liệt, nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chú trọng đến nguồn nhân lực, mạnh dạn thực hiện một số chủ trương thí điểm phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP