30/05/2016 - 19:19

Nam Đông: Đầu tư 160 tỷ đồng xây dựng cơ bản

TTH - Huy động và lồng ghép các nguồn vốn, 5 tháng đầu năm 2016, huyện Nam Đông đã đầu tư 160 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản...

Huy động và lồng ghép các nguồn vốn, 5 tháng đầu năm 2016, huyện Nam Đông đã đầu tư 160 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng thị trấn Khe Tre và xây dựng nông thôn mới, trong đó có các dự án lớn như: Đường La Sơn - Nam Đông giai đoạn 2; đường 74 Nam Đông – A Lưới; tiếp tục triển khai trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự; Kho bạc Nhà nước; Bảo hiểm xã hội do tiến độ thi công chậm. Chiếm hơn 66,5% nguồn vốn trên từ Trung ương.

Văn Phúc – Tiến Dũng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP