28/10/2015 - 18:08

Nam Đông: Đến cuối 2015 giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 6%

TTH.VN - Ngày 28/10, UBND huyên Nam Đông tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2015.  

Sau 5 năm phát động phong trào này, Nam Đông có 5.677/6.015 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, tỷ lệ 94,4%, có 5.041 gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 88,8%; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký và đạt chuẩn văn hóa.

Qua phong trào, toàn huyện đã xây dựng đời sống kinh tế của người dân ổn định, từng bước chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dưng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đáng chú ý, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo  đã vận động Nhân dân giúp đỡ nhau chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huy động nhiều nguồn lực, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần giảm tỉ lê hộ nghèo từ 9,6% năm 2010 đến cuối năm 2015 còn 6%...   

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP