Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

19/02/2020 - 14:15

Nam Đông giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo

TTH - Riêng hai năm 2018 - 2019, Nam Đông đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,16% xuống còn 5,4% ...

Đường liên thôn ở xã khó khăn của Nam Đông được đầu tư

Từ năm 2018 đến nay, tổng kinh phí tác động đến công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Nam Đông là 128.594,52 triệu đồng, ngoài ngân sách Trung ương và tỉnh; huyện, xã và Nhân dân đóng góp cũng trên 1.430,672 triệu đồng... Dựa trên nguồn kinh phí này, huyện đã tập trung đầu tư vào các công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất kinh doanh và dân sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình kênh mương ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn...

Nếu năm 2018 huyện hỗ trợ trực tiếp cho 1.803 khẩu nghèo của 3 xã Thượng Long, Thượng Lộ, Hương Hữu 174,86 triệu đồng thì năm 2019 chương trình tập trung vào các công trình như hỗ trợ nước sinh hoạt hỗ trợ chuyển đổi nghề tại Thượng Long, Hương Hữu và thôn Dỗi Thượng Lộ… Ngoài ra, hàng trăm hộ được hỗ trợ vốn để nuôi bò, lợn, gà, trồng chuối đặc sản… Trong 2 năm, huyện giải ngân 93.050 triệu đồng cho 2.379 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để dân đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt. Hỗ trợ học phí đến trường cho 3.083 lượt học sinh, cháu mầm non để nâng cao tỷ lệ đi học; tổ chức khám, chữa bệnh hỗ trợ tiền ăn cho 11.110 lượt hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số (DTTS); cấp 2.097 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, 15.688 thẻ BHYT cho người DTTS sinh sống ở các xã khu vực II và khu vực III.

Ông Huỳnh Minh Tròn, Chủ tịch UBND xã Hương Hữu cho biết, năm 2019 xã Hương Hữu được đầu tư xây mới 80 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo. Theo hình thức “hỗ trợ khuyến khích” huyện cùng người dân xây mới, sửa chữa được 71 ngôi nhà tại Thượng Lộ, Thượng Long... Công tác an sinh cũng đến được với 17.270 lượt đối tượng, kịp thời giúp đỡ hộ nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất. Hàng chục ngàn suất quà là gạo, muối mắm... đã đến tay người dân, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu đói trong các dịp lễ, tết…

Triển khai kế hoạch của tỉnh, huyện về hỗ trợ hình thức tương thân tương ái, 41 hộ nghèo ở Hương hữu, Thượng Long đã nhận được sự hỗ trợ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh, làm nhà vệ sinh và thiết bị đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học cho trường học… Các cơ quan của huyện, đóng trên địa bàn huyện cũng hỗ trợ 648,448 triệu đồng và ngày công, cây giống cho dân… Từ những công trình lớn đến việc làm nhỏ này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của Nam Đông xuống còn 5,41%.

Bước vào năm 2020, người dân Nam Đông nói chung, các xã nghèo nói riêng, đã được đặt nền tảng về nhận thức, phương pháp làm ăn. Nhưng điều đáng nói là kết quả đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất nông lâm nghiệp hai năm vừa qua đã và đang đến thời kỳ thu hoạch, đã tạo động lực trong người lao động, giúp họ có ý thức tự vươn lên để thoát nghèo. 

Tuy nhiên, ông Dương Thanh Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho rằng: “Do chất lượng cuộc sống hạn chế nên vẫn còn một bộ phận dân cư có nguy cơ tái nghèo. Ở các xã định canh định cư, người dân không có hoặc thiếu đất sản xuất nhưng huyện chưa tháo gỡ được, dẫn đến một bộ phận người dân việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Đáng quan tâm là số không thuộc hộ nghèo nhưng thu nhập và mức sống sát với chuẩn nghèo gây khó khăn cho những năm tiếp theo.

Năm 2020, chiến lược xoá đói giảm nghèo của Nam Đông vẫn là “đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi và chuyển biến về nhận thức”. Theo ông Phước, khi người dân biết tiết kiệm, biết tích lũy, chúng tôi sẽ tư vấn để hộ nghèo không dựa dẫm, không trông chờ ỷ lại, mà tích cực lao động để nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, huyện có kế hoạch thiết thực gắn công tác đào tạo nghề với giới thiệu việc làm để người lao động sau đào tạo tìm được việc làm...

Bài, ảnh: Hương Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP