Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

03/08/2012 - 05:42

Nam Đông hỗ trợ 107,800 triệu đồng phát triển chăn nuôi

TTH - UBND huyện Nam Đông đã có kế hoạch số 37/KH-UBND về việc triển khai thực hiện đề án phát triển đàn lợn giống tỷ lệ nạc cao và hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển chăn nuôi năm 2012.

Theo đó, huyện hỗ trợ 107,800 triệu đồng cho người dân đầu tư phát triển chăn nuôi lợn quy mô gia trại, trang trại. Mức hỗ trợ chi phí nuôi lợn nái đến khi lợn đẻ lứa đầu tiên: đối với lợn nái ngoại 1,2 triệu đồng/con; lợn nái F1 là 750.000 đồng/con; hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi gà thả vườn, lợn theo quy mô gia trại, trang trại (theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 của UBND huyện Nam Đông).  

 

Hoàng Thế

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP