13/03/2012 - 17:16

Nam Đông: khảo sát khả năng sử dụng tiếng nói và chữ viết bản ngữ

TTH - Khảo sát khả năng sử dụng tiếng nói và chữ viết bản ngữ của người dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế là nội dung được UBND huyện Nam Đông phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào ngày 13/3.

Tham gia đợt khảo sát chủ yếu là học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Bằng phương pháp ghi phiếu khảo sát nhanh, yêu cầu các đối tượng trả lời một cách khách quan, trung thực và chính xác những thông tin liên quan về khả năng sử dụng tiếng nói, chữ viết bản ngữ là thành thạo, ít thành thạo hoặc không biết chữ. Từ kết quả này để phản ánh, nắm bắt về khả năng, tình hình sử dụng tiếng nói và chữ viết bản ngữ của người dân tộc thiểu số; nhằm đề xuất tỉnh xây dựng đề án bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết bản ngữ của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết bản ngữ...

Hoàng Thế
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP