Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/01/2015 - 13:29

Nam Đông: Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

TTH - Theo đánh giá, xếp loại về công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy Nam Đông, năm 2014 toàn Đảng bộ huyện có 18/38 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Trong năm 2014, tình hình tư tưởng, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện luôn vững vàng, ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị toàn huyện. Nổi bật là, Nam Đông có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; có 2 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đời sống nhân dân ổn định; văn hóa xã hội chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trong năm đã kết nạp 104 đảng viên, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ huyện lên 1.694 đồng chí.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP