Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

27/07/2021 - 22:04

Nam Đông lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - Trong hai ngày 26 và 27/7, HĐND huyện Nam Đông khóa VII tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Nam Đông phát động phong trào làm vườn và xây dựng nông thôn mới 2021

Sáu tháng đầu năm, ảnh hưởng của dịch COVID - 19, hạn hán đã  ảnh hưởng lớn đến sự phát triển KT-XH của huyện. Tổng giá trị sản xuất đạt 40,8%, bằng 106% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 64%; tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn đạt gần 199 tỷ đồng...

Từ nay đến cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư những công trình thiết yếu, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện môi trường. Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực để đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nâng cao thu nhập, xóa nhà tạm; huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác giải phóng mặt bằng.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP