Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/07/2012 - 06:53

Nam Đông nâng cao nhận thức người dân trong xây dựng nông thôn mới

TTH - Là mục tiêu xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lược trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Nam Đông đã chỉ đạo các địa phương, ban ngành tập trung mọi nỗ lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại

 

Ông Trần Xuân Bình, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Đông cho biết, xác định chủ thể trong NTM là nông dân, Đảng bộ huyện Nam Đông xem việc nâng cao nhận thức, chuyển biến về tư tưởng người dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng. Đảng bộ huyện chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Vấn đề đáng quan tâm là việc xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước. Đảng bộ huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuyên truyền để người dân hiểu rõ những phần việc nào là của Nhà nước, việc nào thuộc về bà con. Từ đó, người dân chủ động hiến đất, tích cực tham gia ngày công để xây dựng các công trình.

 

Đường lên xã Hương Sơn (Nam Đông) được mở rộng, chỉnh trang

 

Bên cạnh đó, Nam Đông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động đầu tư sản xuất kinh doanh, thâm canh tăng năng suất nhằm nâng cao thu nhập và đời sống gia đình. Các ban ngành quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ người dân trong việc chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường cũng là vấn đề quan tâm của Đảng bộ huyện trong công tác chỉ đạo xây dựng NTM. 

 

Phát triển kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

 

Trường tiểu học Hương Sơn được xây dựng khang trang

 

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 9/10 xã được UBND huyện Nam Đông phê duyệt đề án xây dựng NTM; riêng xã Thượng Nhật là xã điểm của tỉnh cũng đã đang được thẩm định để phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2014, toàn huyện có 4 xã đạt NTM và đến 2015 có 8 xã đạt chuẩn NTM và Nam Đông trở thành huyện NTM của tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện chú trọng công tác chỉ đạo đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục. Các cơ sở, trang thiết bị trường học phải được đầu tư đảm bảo nhu cầu giáo dục trước yêu cầu mới. Hệ thống internet, tin học được đưa vào hầu hết các trường học nhằm phục vụ tốt công tác dạy học. Phấn đấu có thêm nhiều cơ sở trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và công tác đào tạo. Trên địa bàn các thôn, xã, thị trấn đều có trung tâm văn hoá, thể thao đảm bảo phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho các tầng lớp nhân dân; đồng thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân trên địa bàn. Các trung tâm văn hoá đảm bảo đầy đủ các hoạt động liên quan như bóng đá, bóng chuyền, hội trường đa năng, phòng internet, kết hợp bưu điện văn hoá xã. Đảng bộ quan tâm việc chỉ đạo xây dựng NTM gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, sưu tầm và khôi phục các lễ hội tiêu biểu của đồng bào Cơ Tu. Xây dựng và phát huy tốt các thiết chế văn hoá như tăng thời lượng, chất lượng thu phát sóng truyền thanh truyền hình, tăng thời lượng phát sóng tiếng Cơ Tu...

 

Bài, ảnh: Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP