17/12/2014 - 07:17

Nam Đông: Phấn đấu cuối năm 2015 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị huyện ủy lần thứ 19, khóa XIV, để thông qua tình hình kinh tế - xã hội; tổng kết công tác QP-AN; kiểm tra giám sát năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. 

Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Nam Đông tăng trưởng ổn địnhVăn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, có 22 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác thực hiện nhiệm vụ QP-AN, tình hình an ninh trên địa bàn huyện ổn định.

Năm 2015 huyện Nam Đông tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thúc đẩy đầu tư, huy động và lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên cho chương trình xây dựng nông thôn mới… Trong đó tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với cây, con chủ lực; nâng cao chất lượng các lĩnh vực xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phấn đấu đến cuối năm 2015 có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Văn Phúc – Tiến Dũng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP