Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

23/11/2014 - 07:29

Nam Đông phát triển Đảng trong lực lượng dân quân

TTH - Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân (LLDQ) ở huyện Nam Đông được đánh giá khá cao. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện lên một bước mới, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân xã Hương Sơn (Nam Đông) giúp nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới

Năm 2009, Hương Lộc là 1 trong 3 xã của huyện Nam Đông chưa thành lập được chi bộ quân sự, do không phát triển được đảng viên mới trong LLDQ. Nhưng nay, Hương Lộc là một trong những địa phương đi đầu về công tác phát triển đảng viên trong LLDQ của huyện Nam Đông. Trong tổng số 53 dân quân, có 21 đồng chí là đảng viên, chiếm 39,6%. Ông Trần Đình Toản, Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ quân sự xã Hương Lộc cho biết: “Nguyên nhân hạn chế trước đây chủ yếu là do trình độ học vấn của đối tượng xin vào Đảng không đảm bảo so với quy định. Ngay sau khi Huyện ủy quy định lại về trình độ học vấn của người xin vào Đảng, chúng tôi mới có điều kiện triển khai tổ chức kết nạp anh em vào Đảng theo đúng nguyên tắc, quy định của trên. Trong đó, ưu tiên anh em LLDQ nòng cốt, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức chính trị tốt, nhất là những anh em có nguyện vọng vào Đảng và thành tích thực hiện nhiệm vụ trong các năm đạt cao…”

Trước đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông có Thông báo kết luận về trình độ học vấn của người vào Đảng, theo đó điều kiện học vấn của người dân tộc Kinh phải tốt nghiệp THPT và người dân tộc thiểu số phải tốt nghiệp THCS. Đây là khâu khó khăn nhất về chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân, vì thực tế huyện Nam Đông là huyện miền núi, lúc đó điều kiện phát triển chưa cao. Mặt khác, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm nhiều, trình độ học vấn của chiến sĩ LLDQ chưa bảo đảm, đã ảnh hưởng chung đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương… Thượng tá Nguyễn Ngực, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nam Đông cho biết: “Từ thực tế trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện kịp thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy có kết luận về điều chỉnh tiêu chuẩn trình độ học vấn của người xin vào Đảng để bảo đảm công tác phát triển đảng trong LLDQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đầu năm 2012, Huyện ủy Nam Đông đã có Thông báo số 107-TB/HU, kết luận về tiêu chí trình độ học vấn của người xin vào Đảng, đồng thời xác định công tác phát triển đảng trong LLDQ, là nhiệm vụ chính trị quan trọng để nâng cao sức mạnh lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với LLDQ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương”.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các ban, ngành huyện và cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng phổ cập giáo dục dành cho LLDQ. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng công tác phát triển Đảng trong LLDQ trên địa bàn. Điều đáng ghi nhận, cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ dân quân có số lượng và cơ cấu hợp lý, thực hiện tốt việc rà soát, lựa chọn thanh niên của địa phương vào LLDQ, đảm bảo chất lượng ngày càng cao. Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng này, trước khi tuyển chọn thanh niên vào dân quân, các địa phương quan tâm đến chất lượng đầu vào, nhất là chú trọng việc nhận thức chính trị tư tưởng, trình độ học vấn. Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể quần chúng tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm rà soát, phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu đi học các lớp nhận thức về Đảng, trong đó chú trọng tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân và dự bị động viên. Phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi cơ sở, thôn bản tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ các quần chúng này. Do đó, công tác tạo nguồn của các địa phương có nhiều tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng vũ trang cơ sở.

Bài và ảnh: Lê Sáu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP