Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/01/2016 - 17:37

Nam Đông: Xã Hương Phú đạt chuẩn nông thôn mới

TTH.VN - Ngày 29/1, xã Hương Phú (huyện Nam Đông) tổ chức đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới của chủ tịch UBND tỉnh.


Tại lễ công bố

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,79%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2015 đạt gần 27 triệu đồng; 100% đường giao thông liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; huy động gần 72 tỷ đồng đầu tư vào các tiêu chí tại địa phương, trong đó ngân sách Trung ương gần 7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 11 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 38 tỷ đồng.

Thời gian tới chính quyền và Nhân dân địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân…

Văn Phúc – Tiến Dũng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP