Giáo dục Giáo dục

20/06/2019 - 14:53

Nắm rõ quy chế, tuyệt đối không chủ quan trong coi thi

TTH.VN - Ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai công tác thi THPT quốc gia năm 2019 cho gần 300 lãnh đạo và thư ký ở 31 điểm thi.

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các văn bản liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi, qui chế thi và hướng dẫn cán bộ coi thi. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, nắm rõ quy chế, quy trình, nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi, nghiệp vụ chấm thi. Tuyệt đối không được chủ quan, chú ý các tình huống có thể phát sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục hạn chế, bất cập, để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, an toàn. Cụ thể là việc sắp xếp phòng thi có sự thay đổi, thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên đều xếp thi chung với thí sinh THPT. Trong coi thi, sẽ có các hàng rào kỹ thuật về việc niêm phong, quản l‎ý bài thi, dùng camera giám sát, phân rõ trách nhiệm các thành viên trong hội đồng (thanh tra, công an…).

Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm và giao cho các trường đại học, cao đẳng chủ trì chấm thi. Các điểm chấm thi sẽ được đặt camera giám sát 24/24 giờ. Bộ cũng sửa đổi, nâng cấp và hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng tăng cường tính bảo mật và chức năng giám sát để ngăn ngừa sự can thiệp trái phép.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP