Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/09/2021 - 12:15

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn

TTH.VN - Sáng 28/9, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết Kết luận số 07 "Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận 08 “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến 

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện bằng những cách làm hiệu quả, thiết thực; chất lượng công tác cán bộ Đoàn được quan tâm củng cố và kiện toàn; hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên...

Tuy nhiên, trước yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ Đoàn và hoạt động tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Hội nghị đã tập trung làm rõ và thảo luận một số vấn đề nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP