Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

29/10/2021 - 20:33

Nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng

TTH.VN - Ngày 29/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN thực sự trong sạch, có phẩm chất, năng lực, trình độ, có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh PCTN; trung thực, liêm chính, chí công vô tư. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTN.

Đáng chú ý là tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, xây dựng văn hóa không tham nhũng. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Thái Sơn

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP