Kinh tế Kinh tế

26/03/2020 - 14:30

Nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân

TTH.VN - Ngày 26/3, tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo Đề án Bộ tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù về di sản và Chương trình phát triển đô thị tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, xây dựng Bộ tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù về di sản với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với mục tiêu xây dựng lộ trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương theo hướng bền vững, bảo tồn phát huy các giá trị di sản, không gian, kiến trúc cảnh quan đặc trưng của địa phương, việc nghiên cứu đề xuất tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù về di sản cho đô thị Thừa Thiên Huế là cần thiết.

Việc xác lập tiêu chí đặc thù về di sản và lịch sử của đô thị Thừa Thiên Huế sẽ góp phần khẳng định vị trí vai trò của đô thị Thừa Thiên  Huế, xứng đáng là đô thị trực thuộc Trung ương với tính chất đặc thù về di sản văn hóa và lịch sử. Đồng thời, góp phần mở ra trong việc xác định các tiêu chí của một đô thị di sản và lịch sử cho các địa phương khác trên cả nước.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng đơn vị tư vấn đã nêu ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng bộ tiêu chí theo cơ chế đặc thù. Trong đó, cần phân biệt 2 khái niệm đô thị di sản và đô thị có tính chất đặc thù di sản; khẳng định hướng nghiên cứu hướng đến là đô thị Thừa Thiên Huế chứ không phải chỉ là đô thị thành phố Huế; xác định các vùng lõi nội thành cho tương lai với các hướng phát triển của trung tâm Thừa Thiên Huế mang tầm vĩ mô để khẳng định vai trò, vị trí, giá trị và hướng phát triển của nó….

Tin, ảnh: Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP