Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/10/2014 - 14:04

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

TTH - Nhờ thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Phú Vang kịp thời phát hiện, từng bước khắc phục suy thoái về tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, được nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những chuyển biến tích cực

Trước đây, nội bộ Đảng bộ xã Phú Mậu (Phú Vang) chưa có sự thống nhất cao. Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang tiến hành kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Phú Mậu về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ rệt.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Vang đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm việc chỉ đạo và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác lãnh chỉ đạo và trách nhiệm người đứng đầu chính quyền trong quản lý đất đai; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ tại Đảng ủy xã Phú Hồ và Trường tiểu học Phú Đa 3. Qua kiểm tra, phát hiện và chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm một trường hợp, cảnh cáo một trường hợp. Hiện nay, nội bộ Trường tiểu học Phú Đa 3 đã có sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Tại Đảng bộ xã Phú Hồ, sau khi một đồng chí huyện ủy viên được tăng cường về làm Bí thư Đảng ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng bộ được phát huy, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt.

9 tháng đầu 2014, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Phú Vang đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra, trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành 2 cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng được kiểm tra đều có xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Trần Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, cho biết: “Thời gian qua, những đảng bộ có sự chuyển biến tích cực là Đảng bộ xã Phú Thanh, Đảng bộ xã Phú Diên... Trước đây, các đảng bộ này vẫn có những tồn tại, hạn chế như: Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa cao, năng lực lãnh đạo còn hạn chế, chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Sau khi tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các hạn chế trên đã được khắc phục. Hiện, Phú Thanh đang thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, Phú Diên là một điểm sáng của huyện trong việc chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc”.

Sẽ được tiến hành thường xuyên

Để công tác kiểm tra, giám sát ngày càng thu được hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường tiếp xúc cơ sở để nắm bắt thông tin, nhưng tâm tư, tình cảm và bức xúc của cán bộ, đảng viên, nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; chỉ đạo làm rõ và xử lý một số vụ việc mà báo chí, dư luận quan tâm.

Hiện ở Đảng bộ Phú Vang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy chưa sâu sát, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tổ chức thực hiện. Việc giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa được chú trọng. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới, Huyện ủy Phú Vang sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đồng chí Mai Xuân Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tiến hành thường xuyên, kết hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và 5 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang sẽ chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ sở về việc thực hiện các chi tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tăng cường việc phúc tra những kết luận mà Ban Thường vụ đã ban hành sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP