Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

20/06/2012 - 02:59

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ quan

TTH - Những năm qua, hoạt động của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhưng thực tế vẫn có những cuộc sinh hoạt chất lượng chưa cao, nội dung sinh hoạt còn nặng bàn về công tác lãnh đạo chuyên môn, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít được đổi mới.

Ở một số đảng bộ, các chi bộ được hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt theo chuyên đề, nhưng trên thực tế, hình thức này chưa được nhân rộng một cách phổ biến. Thậm chí, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng chưa thể nói là tốt. Việc ghi chép biên bản đôi khi thiếu cẩn thận, chưa phản ánh được đúng tinh thần và nội dung của cuộc họp… Đã xảy ra tình trạng nội dung họp chi bộ thường “lấn sân” sang nhiệm vụ của chính quyền; họp chi bộ mà toàn bàn bạc công việc chuyên môn, nên xảy ra hai loại ý kiến khác nhau trong sinh hoạt chi bộ. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ là lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, nên bàn công tác chuyên môn là đúng. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan mang tầm chỉ đạo toàn ngành, phạm vi rộng. Còn chức năng nhiệm vụ của chi bộ chỉ trong phạm vi đối với đảng viên của cơ quan, mà chủ yếu là đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng của đảng viên, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của đảng viên đối với công tác chuyên môn tốt hay chưa tốt, chứ không nên đi sâu nhận xét đánh giá kết quả việc thực hiện công tác chuyên môn, mà đó là việc của chính quyền. Nhiều chi - đảng bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, bên cạnh những mặt tốt, tích cực như duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng (tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước) vẫn còn tình trạng lúng túng trong cải tiến nội dung sinh hoạt và đang tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng các cuộc họp; không ít chi - đảng bộ sinh hoạt theo “đường mòn, lối cũ” biểu hiện ở việc đơn điệu về nội dung, rập khuôn theo thủ tục, tẻ nhạt về phát biểu ý kiến, trầm lặng về không khí sinh hoạt. Bởi vậy, tác dụng của nội dung sinh hoạt chi bộ chưa đủ mạnh, chưa tạo được sự chuyển biến và thúc đẩy các mặt công tác ở cơ quan.

 

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu mới.

 

Trước hết các chi bộ cần xác định: Làm sao để sinh hoạt chi bộ không trở nên nhàm chán mà thiết thực, hữu ích đối với mỗi đảng viên là trăn trở của hầu hết các cấp ủy. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã có những cách làm hay để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ có đảng viên là cán bộ lãnh đạo đã sắp xếp thời gian hợp lý để tất cả đảng viên cùng tham dự sinh hoạt chi bộ. Đa số cấp ủy điều hành sinh hoạt chi bộ trong khoảng thời gian trung bình từ 1 giờ 30 phút đến 2 giờ, đúng quy trình, phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành, trọng tâm là thảo luận nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Phải làm cho mọi đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình mà tự giác tham dự đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên phải thực sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của cấp trên; đồng thời cấp trên cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng cho cấp ủy; tổ chức định kỳ hội thi bí thư chi bộ giỏi theo từng loại hình tổ chức Đảng để tạo điều kiện cho các đồng chí bí thư chi bộ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

 

ĐHH

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP