Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

10/01/2015 - 13:15

Nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp

TTH.VN - Tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo trong năm 2015, ngành Nông nghiệp cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tích cực phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thị trường, mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh giỏi, xóa bỏ tư duy chỉ làm nông nghiệp giá rẻ và phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Trong tái cơ cấu đầu tư công cần nghiên cứu, có cơ chế, chính sách thu hút và nhân rộng mô hình tư nhân bỏ vốn đầu tư vào các công trình cung cấp nước sạch, xử lý chất thải ở nông thôn, thủy lợi và các lĩnh vực khác.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Nông nghiệp cần đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết giữa người sản xuất với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; tiếp tục hình thành, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất kinh doanh, cạnh tranh hiệu quả.

Đồng thời tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, phát huy quyền tự chủ, hoạt động như doanh nghiệp của các cơ sở nghiên cứu; tăng cường mối liên kết giữa người dân với doanh nghiệp, với nhà khoa học trong tất cả các khâu, các lĩnh vực nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, trong đó có chuyển giao kỹ thuật về sử dụng giống, phân bón cho nông dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương kịp thời giải quyết các rào cản kỹ thuật về thị trường với các nước liên quan để không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản; nghiên cứu áp dụng các rào cản kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế nhằm kiểm soát, ngăn chặn hàng nông sản, thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm nhập khẩu vào nước ta.

Năm 2014, tổng giá trị nông sản xuất khẩu đạt 30,86 tỷ USD, tăng 11,2%; hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng. Trong đó nhiều mặt hàng tăng mạnh: thủy sản đạt 7,92 tỷ USD, tăng 18%; lâm sản và đồ gỗ đạt 6,54 tỷ USD, tăng 12,7% trong khi quản lý rừng, tốc độ tăng trưởng khá hơn, độ che phù rừng đạt 41,5%. Thủy lợi còn nhiều khó khăn nhưng đã tập trung đầu tư vốn nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa, tăng diện tích tới trên 80.000 ha. Nhận thức của người dân về tác động năng suất đã thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp tăng nhanh. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp đã có những thay đổi cơ bản về nhận thức của cả hệ thống chính trị; phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã phát huy tác dụng, Chương trình đã có bước chuyển khá mạnh, người dân tích cực, nỗ lực tham gia, các địa phương có nhiều sáng tạo, cách làm hay, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới; việc huy động nguồn lực rất to lớn.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP