04/12/2015 - 18:22

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân

TTH -
Trực báo giữa UBMTTQVN tỉnh với các huyện, thị và thành phố Huế 2015

 

Ngày 4/12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đến dự hội thảo có các ông: Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội thảo đánh giá khái quát những thành quả của công tác đối ngoại Nhân dân; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về mở rộng và đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, đề ra giải pháp nâng cao hơn nữa công tác đối ngoại Nhân dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm tới. Tại hội thảo, ban tổ chức nhận được 20 bài tham luận từ nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh. Các tham luận tập trung vào ba nhóm chủ đề chính, bao gồm: Nhận thức chung về đối ngoại Nhân dân; triển khai công tác đối ngoại Nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và công tác phi chính phủ nước ngoài.

* Chiều 4/12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trực báo giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế năm 2015. Đến dự buổi trực báo có ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2015, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phong phú. Năm 2016, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể sẽ đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Hào Vũ - Ngự Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP